VIEME ČO POTREBUJETE....

Možnosť spolupráce s Európskym vzdelávacím centrom znamená hlavne adekvátne riešenia v oblasti riadenia ľudských zdrojov ako aj mäkkých zručností a to nielen vo forme ponuky vzdelávacích programov, ale aj v celej škále aplikácie moderných trendov v oblasti personálneho manažmentu. Riešenia ponúkané našimi expertmi sa stávajú nosnými pre efektívne fungovanie celej organizácie. 

Podpora tvorby obsahovej štruktúry webových stránok dopĺňa skladbu tak, aby bola každá spoločnosť či organizácia ľahko identifikovateľná v priestore kde pôsobí. Adekvátny prieskum trhu vtom zohráva svoju nezastupiteľnú úlohu, bez ktorého mozaika fungovania spoločnosti stráca na
význame.

NAŠE SLUŽBY

Nie každý rozvoj manažmentu je vhodný pre účasť na verejnom seminári a to z rôznych dôvodov: možno vaše požiadavky na výučbu sú vysoko špecifické alebo majú pre organizáciu dôverný charakter, alebo vaša organizácia práve prechádza procesom zmien a celý váš manažment team potrebuje prejsť fázou rozvoja…
alebo chcete realizovať vysoko kvalitatívny tréning v inom ako slovenskom jazyku, najpravdepodobnejšie v anglickom alebo nemeckom jazyku…

V takýchto situáciách je najlepším možným riešením využiť naše vnútropodnikové prozákaznícky orientované učebné výstupy. Inými slovami povedané, na mieru a vašim potrebám prispôsobené soft skills riešenia tak, aby vychádzali zo špecifík vašej organizácie. Tzv. skupinové školenia. Tvorba a príprava podkladov k webovým stránkam sú našimi esenciálnymi službami keďže kreditom naplnená webová stránka je základným kameňom identifikácie každej spoločnosti Marketingové činnosti ako aj zisťovanie spokojnosti zákazníkov majú svoj fundamentálny význam ako aktivity, ktoré prinášajú svoje benefity.

Aby sme čo najviac porozumeli vašim cieľom, používame nasledujúcich päť krokov:

Porozumieť vašej stratégii - Získame interný pohľad do vašej organizačnej misie, hodnôt a podnikovej kultúry
Identifikovanie "kompetenčných dier" - Definujeme čo sa stane versus čo by sa malo stať, aby sa dosiahli túžobne očakávané obchodné (mimo obchodné) výsledky
Definovanie učebných procesov - Transformujeme identifikované nedostatky do troch úrovní (schopnosti, vedomosti a vzdelávanie) a následne rozvíjame vhodné učebné riešenia založené na vašich organizačných prioritách.
Implementácia učebných riešení - Prichádzame s vysoko kvalitatívnymi, efektívnymi a náklady šetriacimi učebnými riešeniami, ktoré pozostávajú zo školiacich materiálov, tréningových modulov, individuálnych a skupinových stretnutí a podpornej projektovej práce.
Vyhodnotenie výsledkov - Kontinuálne vyhodnocovanie efektívnosti učebných riešení, počas aj po implementácii školení.
Poradenstvo

Dominantným faktorom služieb EVC s.r.o. je najmä projektovanie a analýza pracovného miesta ako i jeho hodnotenie. Riešenia ponúkané našimi expertmi sa stávajú nosnými pre efektívne fungovanie celej organizácie.

Esenciálnou činnosťou je tvorba a príprava podkladov k webovej stránke , čo zahŕňa aktuálne informácie a články do Blogu, úprava údajov vo verených open kurzoch, úprava a pridávanie článkov v sekcii Soft skills , zisťovanie spokojnosti zákazníkov, zisťovanie potrieb zaákazníkov, príprava k dohľadovému, ako aj recertifikačnému auditu ISO 9001:2015

Buďte efektívny

Jednoduché kroky k zlepšeniu efektivity

Kontaktujte nás

Kontaktuje nás s Vašou požiadavkou na školenie.
1

Vytvorenie plánu

Po konzultácii s našimi odborníkmi zacielime plán školenia priamo pre Vaše potreby
2

Zlepšenie efektivity

Po úspešnom absolvovaní školenia aplikujte poznatky , ktoré zaručene prinesú zvýšenie fektivity.
3

Európske vzdelávacie centrum s.r.o.

Banská Bystrica
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:00)