O nás

Európske vzdelávacie centrum s.r.o. (EVC s.r.o.) je nástupcom EVC n.o., ktoré bolo založené v r. 2003. EVC s.r.o. má kapacity na rozvoj vhodných učebných riešení a procesov založených na vašich strategických obchodných (aj mimo obchodných) atribútoch s cieľom naplniť potreby organizácie, firmy.
Vieme vám napomôcť dosiahnuť trvalo udržateľnú konkurenčnú výhodu a to cez vašich ľudí na základe implementácie kontinuálnych učebných programov a praktických metód. Vybudujeme pre vás "školiaci manuál, víziu" s množstvom adekvátnych riešení a to za pomoci seminárov, tréningov, workshopov či konferencií.
Riešenia od EVC s.r.o. vám umožnia dosiahnuť reálnu návratnosť, ktorú venujete investícii vo forme vzdelávania a to za pomoci:

Služby

Nie každý rozvoj manažmentu je vhodný pre účasť na verejnom seminári a to z rôznych dôvodov: možno vaše požiadavky na výučbu sú vysoko špecifické alebo majú pre organizáciu dôverný charakter, alebo vaša organizácia práve prechádza procesom zmien a celý váš manažment team potrebuje prejsť fázou rozvoja... alebo chcete realizovať vysoko kvalitatívny tréning v inom ako slovenskom jazyku, najpravdepodobnejšie v anglickom alebo nemeckom jazyku...

V takýchto situáciách je najlepším možným riešením využiť naše vnútropodnikové prozákaznicky orientované učebné výstupy. Inými slovami povedané, na mieru a vašim potrebám prispôsobené riešenia tak, aby vychádzali zo špecifík vašej organizácie. Tzv. skupinové školenia.

Aby sme čo najviac porozumeli vašim cieľom, používame nasledujúcich päť krokov:

Porozumieť vašej stratégii

Získame interný pohľad do vašej organizačnej misie, hodnôt a podnikovej kultúry

Identifikovanie "kompetenčných dier"

Definujeme čo sa stane versus čo by sa malo stať, aby sa dosiahli túžobne očakávané obchodné (mimo obchodné) výsledky

Definovanie učebných procesov

Transformujeme identifikované nedostatky do troch úrovní (schopnosti, vedomosti a vzdelávanie) a následne rozvíjame vhodné učebné riešenia založené na vašich organizačných prioritách.

Implementácia učebných riešení

Prichádzame s vysoko kvalitatívnymi, efektívnymi a náklady šetriacimi učebnými riešeniami, ktoré pozostávajú zo školiacich materiálov, tréningových modulov, individuálnych a skupinových stretnutí a podpornej projektovej práce.

Vyhodnotenie výsledkov

Kontinuálne vyhodnocovanie efektívnosti učebných riešení, počas aj po implementácii školení.

Poradenstvo

Dominantným faktorom služieb EVC s.r.o. je najmä projektovanie a analýza pracovného miesta ako i jeho hodnotenie. Riešenia ponúkané našimi expertmi sa stávajú nosnými pre efektívne fungovanie celej organizácie.

EVC s.r.o. spracúva, monitoruje a supervízuje projekty zo štrukturálnych fondov EÚ. Samozrejmosťou je aj odborné spracovanie projektov v angličtine. Naši projektoví manažéri majú bohaté skúsenosti s riešením projektových situácií, mnohé nim i spracované projekty boli schválené a reálne uvedené do praktického života.

Ohlasy

Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

Európske vzdelávacie centrum s.r.o.
Janka Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica
Prevádzka: Dolná 47, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46068252
IČDPH: SK2023215238

Email

info@eec.sk

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme!